17 853 43 57

Kontakt:

Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów, doto@dotorzeszow.pl

NIP: PL 772 154 51 18

Nr. konta: 89 9159 0000 2001 0006 7856 0001

Salon Partnerski Tarasola

 

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie jest zabronione.

 

Polityka RODO

Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Kanał firmy DOTO Pergole Markizy
01 sierpnia 2022

Letnia wyprzedaż na wszystkie modele Tarasoli 

* Uwaga - Promocja została przedłużona do końca września!

 

Od 01.08.2022 do 31.08.2022 przy zakupie dowolnej Tarasoli otrzymacie Państwo rabat na pergole w wysokości 10%

 

Pergola dotyczy wszystkich modeli tarasoli oraz systemów przeszkleń i shutters'ów

 

 

Nie czekaj, już dziś odwiedź nasz salon w Rzeszowie, przy Al. Okulickiego 17 lub zadzwoń 17 853 43 57 aby dowiedzieć się więcej. Zapraszamy !

 

Tarasola Technic PRO - 10%

 

Tarasola Technic - 10%

 

Tarasola Elegancy - 10%

 

Tarasola Essential - 10%

 

Tarasola Flat - 10%

 

Tarasola Cubic - 10%

 

Tarasola Light - 10%

 

Tarasola Simple - 10%

 

Tarasola Wave - 10%

 

Przeszklenia Tarasola - 10%

 

Shutters Tarasola- kolory standardowe - 10%

 

Shutters Tarasola - kolory drewnopodobne - 15%

 

 

Termin obowiązywania promocji

 

 

Zadaszenia tarasu 01.08.2022 - 31.08.2022

 

Shutters i Przeszklenia 01.08.2022 - 30.09.2022

 

 

 

 

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą jest F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz siedzibą w Rzeszowie, Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów (zwane dalej: Organizator).

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny lub zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację produktu objętego promocją: Zadaszenia tarasu (Technic, Technic Pro, Essential, Cubic, Elegancy, Flat, Light, Simple, Wave), Przeszklenia oraz Shutters, a następnie podpiszą umowę na realizację wybranego produktu/produktów.

II. Zasady promocji

Czas trwania Promocji: od 01.08.2022 do 30.09.2022 (lub do 31.08.2022 w zależności od produktu). Szczegółowe informacje odnośnie czasu trwania promocji dla poszczególnych produktów przedstawiono poniżej.

Zadaszenia tarasu 01.08.2022 - 31.08.2022

Shutters i Przeszklenia 01.08.2022 - 30.09.2022

 

Rabat na zadaszenie tarasu obejmuje tylko cenę konstrukcji. Rabat nie obejmuje ceny usługi montażu oraz akcesoriów dodatkowych, tj. m.in. promienników ciepła, oświetlenia, czujników pogodowych. Promocje nie łączą się.

Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście zawiera wycenę wstępną. Ostateczna oferta wraz z warunkami finansowymi przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://dotorzeszow.pl/letnia-wyprzedaz-na-wszystkie-modele-tarasoli Do wszystkich umów zawartych w ramach niniejszej promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe Organizatora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

 

Zmieniony na podstawie ust. 2 Regulamin promocji będzie obowiązywać od dnia jego opublikowania na stronie internetowej. Oferty złożone w okresie poprzedzającym dzień zmiany obowiązują w dotychczasowych brzmieniu.

 

tarasola letnia promocja elegancytarasola letnia promocja technic