17 853 43 57

Kontakt:

Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów, doto@dotorzeszow.pl

NIP: PL 772 154 51 18

Nr. konta: 89 9159 0000 2001 0006 7856 0001

Salon Partnerski Tarasola

 

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie jest zabronione.

 

Polityka RODO

Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Kanał firmy DOTO Pergole Markizy

RODO

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz z siedzibą w Rzeszowie przy Al. L. Okulickiego 17.

 

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV) Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu) Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora) Osoby zainteresowane ofertą F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz (dane, podawane przez Państwa w formularzach na stronie internetowej, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie: imię, adres e-mail, miejscowość, numer telefonu, treść wiadomości)* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

 

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

 

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

 

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz, w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz oraz realizacji łączących strony umów.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

 

Osoby zainteresowane ofertą F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych (kontaktu w celu przedstawienia oferty handlowej). Dane te mogą być udostępniane podmiotom zrzeszonym w F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa pytanie. Dane te mogą być udostępniane również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania oraz otrzymania odpowiedzi.

 

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz, także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz, Al. L. Okulickiego 17 35-206 Rzeszów. Adres e-mail: doto@dotorzeszow.pl