Sprawdź inne promocje

Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola

 

Czas trwania promocji: 25.11.2022 do 02.12.2022 

 

Działanie Data
Wysłanie zapytania oraz otrzymanie oferty wstępnej w okresie 25.11.2022 do 02.12.2022
Podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu: 25.11.2022 do 15.12.2022

 

Ile możesz zyskać ?

 

Cena zadaszenia - konstrukcja Twój zysk
Cena do 50 000 zł do 7500 zł
Cena od 50 000 do 100 000 zł do 15 000 zł
Cena do 100 000 do 200 000 zł do 30 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji

I.Postanowienia ogólne
1.Organizatorem promocji pod nazwą „Black Week w sieci partnerskiej Tarasola” jest F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz.
2.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
3.Promocja prowadzona jest terenie woj. Podkarpackiego i dotyczy zakupów dokonanych w F.P.U.H. DOTO z siedzibą w Rzeszowie, przy AL. Okulickeigo 17.
4.Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadaszenia tarasu Tarasola (Technic Pro, Technic, Essential, Cubic, Elegancy,Flat, Light, Loft, Simple, Wave).
5.Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizacjęzadaszenia tarasu w terminie do 16.12.2022r oraz zapis w umowie o montażu w terminie maksymalnym do 31 marca 2023 roku.
II.Zasady promocji

Wysłanie zapytania oraz otrzymanie oferty wstępnej w okresie: 25.11 - 02.12.2022

Podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu: 25.11. - 15.12.2022


2. Wysokość obniżki ceny w ramach promocji przedstawia poniższ zestawienie. Obniżka obejmuje tylko cenę konstrukcji.  Obniżka nie obejmuje automatyki, usługi montażu, zabudowy bocznej (shutters, przeszklenia, rolety ZIP) oraz akcesoriów dodatkowych, tj. m.in. promienników ciepła, oświetlenia, czujników pogodowych.


Cena zadaszenia tarasu
(sama konstrukcja)
Ile zyskujesz
Cena do 50 000 zł - Zyskujesz do 7 500 zł
Cena od 50 000 do 100 000 zł - Zyskujesz do 15 000 zł
Cena do 100 000 do 200 000 zł Zyskujesz do 30 000 zł

 

3. Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.
 

III. Postanowienia końcowe
1.Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora podadresem www.dotorzeszow.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmianyz ostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
3.Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:tarasola@tarasola.com
4.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
5.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji

 

 

 

 

 

 

17 853 43 57

Kontakt:

Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów, doto@dotorzeszow.pl

NIP: PL 772 154 51 18

Nr. konta: 89 9159 0000 2001 0006 7856 0001

Salon Partnerski Tarasola

 

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie jest zabronione.

 

Polityka RODO

Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Kanał firmy DOTO Pergole Markizy