Sprawdź inne promocje

Black Friday, Week, Month w DOTO

 

Odbierz centralę Somfy Tahoma Switch za 1 PLN.

 

Wystarczy zamówić 8 rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych w okresie od 25.11.2022 do 16.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji

 

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji jest F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz siedzibą w Rzeszowie, Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów (zwany dalej: Organizator).
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny lub zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację produktu objętego promocją: rolety zewnętrzne lub żaluzje fasadowe, a następnie podpiszą umowę na realizację wybranego produktu/produktów.

II. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 25.11.2022 do 16.12.2022 (lub do wyczerpania systemów objętych promocją).
Okres pomiędzy 17.12.2022 – 22.12.2022 to czas na wykonanie pomiarów i podpisanie umowy.
 
Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych z napędem Somfy IO w ilości minimum 8 sztuk. Przy zakupie wyżej wymienionych rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych otrzymują Państwo Centralę Tahoma w cenie 1,00 zł. Wielokrotność 8 szt wyżej wymienionych żaluzji lub rolet nie pomnaża ilości możliwych do otrzymania Central Tahoma.

Promocja ma zastosowanie tylko w obrębie woj. Podkarpackiego. 
 
Promocja nie łączy się z żadną inna aktualnie obowiązującą promocją.
 
Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście zawiera wycenę wstępną. Ostateczna oferta wraz z warunkami finansowymi przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 
Do wszystkich umów zawartych w ramach niniejszej promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe Organizatora.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora.
Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 
Zmieniony na podstawie ust. 2 Regulamin promocji będzie obowiązywać od dnia jego opublikowania na stronie internetowej. Oferty złożone w okresie poprzedzającym dzień zmiany obowiązują w dotychczasowych brzmieniu.
 

17 853 43 57

Kontakt:

Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów, doto@dotorzeszow.pl

NIP: PL 772 154 51 18

Nr. konta: 74 8451 0000 0000 0000

Salon Partnerski Tarasola

 

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie jest zabronione.

 

Polityka RODO

Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Kanał firmy DOTO Pergole Markizy