Black Friday DOTO

Sprawdź inne promocje

Black Friday, Week, Month w DOTO

 

Zdobądź voucher o wartości 1 000 zł za każde wydane 10 000 zł na stolarkę okienną.

 

Voucher możesz wykorzystać na dowolny, wybrany przez Ciebie produkt z oferty DOTO!!!

 

Czas trwania promocji: 25.11.2022 do 21.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą jest F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz siedzibą w Rzeszowie, Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów (zwany dalej: Organizator).

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny lub zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację produktu objętego „promocją VOUCHER”: Stolarka PVC: CT70, Living MD, Living AS, Aluinside, Nordic, Livingslide, Easyslide, S150, PSK, aMore, aMore Lux, aCube, aSlide, aMood oraz stolarki aluminiowej: Schüco AWS 90SI+, Schüco AWS 75HI, MasterWin, MasterWin Plus, MasterSlim, Aliplast Star, Aliplast Imperial, Aliplast Genesis a następnie podpiszą umowę na realizację wybranego produktu/produktów.

II. Zasady promocji

Czas trwania Promocji: od 25.11.2022 do 21.12.2022 (lub do wyczerpania systemów objętych promocją).

 

Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup stolarki okiennej, o której mowa powyżej, na kwotę minimum 10 000 zł. Wielokrotność 10 000 upoważnia klienta do odebrania odpowiedniej ilości voucherów.

Voucher przyznawany jest za każde 10 000 zł, dla pojedyńczego zakupu. 

 

Przykład: wartość stolarki okiennej 29 000 zł, klient otrzyma dwa vouchery, każdy o wartości 1000 zł.

 

Voucher uprawnia do zakupu dowolnego produktu z naszej oferty. Voucher możliwy do zrealizowania tylko przy jednorazowym zamówieniu, w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy dotyczącej stolarki PVC lub aluminium.  

 

Promocja ma zastosowanie tylko w obrębie woj. Podkarpackiego. 

 

Promocja nie łączy się z żadną inna aktualnie obowiązującą promocją.

 

Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście zawiera wycenę wstępną. Ostateczna oferta wraz z warunkami finansowymi przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 

Do wszystkich umów zawartych w ramach niniejszej promocji zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe Organizatora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora.

Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

 

Zmieniony na podstawie ust. 2 Regulamin promocji będzie obowiązywać od dnia jego opublikowania na stronie internetowej. Oferty złożone w okresie poprzedzającym dzień zmiany obowiązują w dotychczasowych brzmieniu.

17 853 43 57

Kontakt:

Al. L. Okulickiego 17, 35-206 Rzeszów, doto@dotorzeszow.pl

NIP: PL 772 154 51 18

Nr. konta: 74 8451 0000 0000 0000

Salon Partnerski Tarasola

 

F.P.U.H. DOTO Kasznicki Tomasz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i ich kopiowanie jest zabronione.

 

Polityka RODO

Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Strona DOTO na Facebook
Kanał firmy DOTO Pergole Markizy